Før Allerød Transporten blev til

I året 1942 købte mælkemand og brødkusk Anders Peter Aksel Olsen købmandsgården på Tokkekøbvej i Allerød af Købmand Hansen. Aksel førte købmandsforretningen videre og udvidede den til også at blive en brændselsforretning, som handlede med kul/koks og petroleum.

I forretningen gik hans søn Jørgen Peter Olsen til hånde med alt det hårde arbejde, afhentning af kul/koks i København og senere udbringning i Allerød og de nærliggende byer. Efter Jørgen Peters soldatertid som chauffør for landets general, tog han mere fat på arbejdet og fik sans for det, og især det at køre rundt med lastbil til kunderne med diverse materialer fra købmandsforretningen.

Det var i 1962, at han startede som selvstændig. Jørgen Peter Olsen købte en lastbil bygget op som en tankvogn, der kunne laste 4500 kg og af mærket Bedford K7, med den kørte han så olie ud for sin far. Det blev til kørsel for De Danske Kulimportører og senere Caltex og køb af endnu en bil af samme slags, inden han i 1974 startede sit helt eget olieselskab; Allerød Olie, hvor han både solgte og kørte olien ud til egne kunder.

I 1976 blev 3 generation til firmaet født, da Loui Olsen kom til verden. I de unge år deltog Loui, lige som hans far gjorde det, med stor glæde og interesse for de store biler, og mange skoleferier blev brugt til at køre med far.

Fra Allerød Olie til Allerød Transporten

I 1982 skiftede firmaet navn til at hedde Allerød Transporten. Læs mere