under-slider-1

Om AT

Før Allerød Transporten blev til

I året 1942 købte mælkemand og brødkusk Anders Peter Aksel Olsen købmandsgården på Tokkekøbvej i Allerød af Købmand Hansen. Aksel førte købmandsforretningen videre og udvidede den til også at blive en brændselsforretning,  som handlede med kul/koks og petroleum.

I forretningen gik hans søn Jørgen Peter Olsen til hånde med alt det hårde arbejde,  afhentning af kul/koks i København og senere udbringning i Allerød og de nærliggende byer. Efter Jørgen Peters soldatertid som chauffør for landets general,  tog han mere fat på arbejdet og fik sans for det, og især det at køre rundt med lastbil til kunderne med diverse materialer fra købmandsforretningen.

Det var i 1962, at han startede som selvstændig. Jørgen Peter Olsen købte en lastbil bygget op som en tankvogn,  der kunne laste 4500 kg og af mærket Bedford K7, med den kørte han så olie ud for sin far. Det blev til kørsel for De Danske Kulimportører og senere Caltex og køb af endnu en bil af samme slags,  inden han i 1974 startede sit helt eget olieselskab;  Allerød Olie,  hvor han både solgte og kørte olien ud til egne kunder.

I 1976 blev 3 generation til firmaet født,  da Loui Olsen kom til verden. I de unge år deltog Loui,  lige som hans far gjorde det,  med stor glæde og interesse for de store biler,  og mange skoleferier blev brugt til at køre med far.

Klik herunder for at se galleriet.

View the embedded image gallery online at:
https://at-transporten.dk/om-os#sigProGalleria81ddaeb8a5

 

 

 

 

Fra Allerød Olie til Allerød Transporten

Allerød Transportens kontor på Tokkekøbvej 23
Det blev til flere biler og chauffører,  inden JPO i 1982 solgte Allerød Olies kundekartotek til Texaco mod at køre for dem i stedet. Det var dengang i 80′erne blevet svært at drive pengene ind fra kunderne,  så løsningen med kun at køre olie ud og blive betalt af tankselskabet var nemmere. Firmaet skiftede i samme omgang navn til at hedde Allerød Transporten og bestod den gang af 5 tankvogne.

I ’83 købte Allerød Transporten en kranvogn,  da der ikke var så meget oliekørsel om sommeren, så det blev suppleret med entreprenørkørsel for Armton. Gennem årerne blev bilerne løbende udskiftet til nye og flotte biler. Bland andet bestod bilerne i 80′erne af Scania 112′ere og 142′ere. Det har altid været meget vigtigt for JPO,  at hans biler var flotte og præsentable og at bilerne nogle gange blev købt lidt større end de nødvendigvis burde være,  hang sammen med hans glæde over at se på og køre i en rigtig flot bil.

I 90′erne blev tankvognene skåret ned fra 4 til 3,  hvor 2 kørte hele året og 1 kørte om vinteren og vognparken blev styrket med en kranvogn mere,  så der nu var 2. I 1998 startede Loui efter endt uddannelse og soldatertid med at køre fast i Allerød Transporten med den ene kranvogn om sommeren og tankvogn om vinteren.

Det begyndte at gå rigtig godt og i 2001 fik Allerød Transporten sin første 4-akslede Scania 124 i form af en kranvogn og rådede nu over 3 kranvogne,  som fast kørte for primært NCC. 2001 var også året,  hvor Jørgen P. Olsen startede på et generationsskifte efter et langt og hårdt arbejdsliv. Halvdelen af Allerød Transporten blev solgt til Loui og den daglige drift blev delt mellem dem og samarbejdet mellem dem var godt. JPO tog sig af det administrative og Loui tog sig af det praktiske ude i marken og den direkte kontakt til kunderne og styringen af hvad bilerne skulle lave. Begge kørte dagligt med hver deres bil.

I 2003 fik Allerød Transporten sin første trækker som skulle køre med en tanktrailer med olie om vinteren og med gardintrailer om sommeren. Til sidst tog Jørgen P. Olsen så den endelige beslutning om,  at det var tid til at overdrage Allerød Transporten til Loui – sidste del blev solgt og Jørgen stoppede som aktiv i det daglige med kørsel,  men deltog stadigvæk på kontoret og på sidelinien med sin store erfaring og overblik. Over 40 års erfaring, som vognmand kommer ikke af sig selv, så Allerød Transporten trækker stadig på den store viden JPO besidder!!