ARBEJDSTILSYNET HAR TILDELT AT-TRANSPORTEN A/S EN GRØN SMILEY FOR ARBEJDSMILJØ

GRØN SMILEY

Det betyder at AT-Transporten A/S overholder alle krav til arbejdsmiljøet.

 

Arbejdstilsynet har været på tilsyn hos AT-Transporten A/S og har foretaget en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø.
Undersøgelsen omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Du kan se alle virksomheder der har fået en grøn – gul – rød smiley hos Arbejdstilsynet

Man kan få en af 3 forskellige smileyer på arbejdsmiljøområdet:

Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Gul smiley viser, at virksomheden har fået et straks påbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud.

Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.